TIETOSUOJA & EVÄSTEET

Off

TIETOSUOJA, TEKIJÄNOIKEUS JA EVÄSTEET

JULKAISUJOHTAJA

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

www.renault-trucks.com -sivuston käytössä sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä.

Renault Trucks SASU on kehittänyt tämän internetsivuston koulutuskäyttöä, yksilöllistä neuvontaa ja yhteydenpitoa varten. Voit käyttää sivustoa silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii. Sivustolla julkaistuja tietoja saa kopioida ainoastaan ei-kaupallista käyttöä varten. Kaikkia annettuja jakelua ja tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä on noudatettava. Sivustolla olevan teksti-, ääni-, kuva- ja animaatiomateriaalin jakaminen, muokkaaminen, kopiointi tai levittäminen ilman Renault Trucks SASU:n kirjallista lupaa on kielletty. Sivuston käyttöä koskevat seuraavat ehdot (”Yleiset ehdot”) sekä muut asiaankuuluvat lait ja asetukset. Sivuston käytön edellytyksenä on että käyttäjä hyväksyy Yleiset ehdot kaikilta osin ja tunnustaa niiden voimassaolon kaikissa yhteyksissä, joissa käyttäjän ja Renault Trucks SASU:n välille muodostuu sopimussuhde.

YLEISET EHDOT

1/ Verkkosivuston sisältöä sen luonteesta riippumatta (erityisesti valokuvat, videot, tekstit, logot, kuvat jne.) suojaavat tekijänoikeudet, joiden omistaja tai lisenssinhaltija on Renault Trucks.

2/ Renault Trucks SASU pyrkii esittämään sivustolla ainoastaan täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Renault Trucks SASU ei kuitenkaan ota vastuuta sivustolla mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista.

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT EIVÄT OLE SITOVIA. TIEDOT OVAT LUONTEELTAAN SUUNTAA ANTAVIA EIKÄ NIITÄ SAA TULKITA SITOVIKSI OHJEIKSI.

Renault Trucks SASU pidättää oikeuden muokata ja/tai korjata verkkosivuston tietosisältöä koska tahansa asiasta ilmoittamatta. Nämä toimenpiteet eivät aiheuta vastuun kohdistumista Renault Trucks SASU -yhtiöön, sen verkoston jäseniin tai työntekijöihin. Renault Trucks SASU ei voi taata tietosisällön kattavuutta eikä ota vastuuta mahdollisista epätarkkuuksista, puutteista, kirjoitusvirheistä tai vahingoista, jotka ovat syntyneet kolmannen osapuolen luvattoman sivustolle tunkeutumisen seurauksena tapahtuneista muutoksista sivuston tietoihin.

Renault Trucks SASU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MINKÄÄNLAISISTA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KAUTTA LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KAUTTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUNEISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SEURANNAIS- TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TALOUDELLISET TAI KAUPALLISET VAHINGOT TAI OHJELMISTOJEN TAI JÄRJESTELMÄTIETOJEN MENETYKSET, VAIKKA Renault Trucks SASU:IA OLISI NIMENOMAAN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN RISKEISTÄ.

Renault Trucks SASU ei ota missään tapauksessa vastuuta vilpillisestä tai näiden ehtojen vastaisesta kolmansiin osapuoliin vaikuttavasta käytöstä.

Renault Trucks SASU ei ota mitään vastuuta mistään muista verkkosivustoista, joille tämän sivuston kautta voi siirtyä. Mahdolliset yhteydet tarjotaan vain mukavuussyistä. Tämä ei tarkoita, että Renault Trucks SASU hyväksyy näiden sivustojen sisällön tai ottaa mitään vastuuta niiden käytöstä.

Tällä verkkosivustolla voi olla viittauksia Renault Trucks SASU:n tuotteisiin, palveluihin jne., joita ei välttämättä ole julkaistu tai saatavana kaikissa maissa. Tietojen tarkkuutta ei taata. Tällaiset viittaukset eivät välttämättä tarkoita, että Renault Trucks SASU aikoo tuoda markkinoille näitä tuotteita, palveluja, jne. omassa maassasi. Jos haluat lisätietoja saatavilla olevista tuotteista, palveluista jne. tai haluat tehdä tilauksen, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

3 / Kaikki viestit tai tiedot, joita käyttäjä lähettää sivustolle joko sähköpostitse tai muulla tavoin ja jotka sisältävät tietoja, kommentteja tai ehdotuksia, katsotaan ei-luottamukselliseksi eivätkä ne kuulu minkään omistusoikeussäädösten piiriin. Renault Trucks SASU ja sen tytäryhtiöt pidättävät oikeuden käyttää kaikkea välitettyä materiaalia rajoituksetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kopiointi, levittäminen, jakaminen ja julkaiseminen. Lisäksi Renault Trucks SASU voi vapaasti käyttää sivustolle käyttäjän lähettämissä viesteissä ilmaistuja ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita kaikkiin tarkoituksiin, mukaan lukien tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinointi.

4 / Sivustolla julkaistut kuvat ihmisistä tai paikoista ovat joko Renault Trucks SASU:n omaisuutta tai niitä käytetään sen luvalla. Käyttäjä eikä kukaan muukaan saa käyttää näitä kuvia, ellei toisin ole nimenomaan määrätty näissä Yleisissä ehdoissa tai sivuston tekstissä. Näiden kuvien luvaton käyttö voi rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, yksityisyyden suojaa, julkisuutta ja viestintää koskevia lakeja ja asetuksia.

5 / Tällä sivustolla esiintyvät tavaramerkit, logot ja tunnukset (yhdessä “merkit”) ovat rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä ja niiden omistaja on Renault Trucks ja muut asianosaiset osapuolet. Mitään tällä sivustolla olevaa mainintaa ei muodosta riippumatta saa tulkita lisenssi- tai muun oikeuden hajauttamiseksi useammalle tavaramerkille ilman omistajien kirjallista lupaa. Tavaramerkkien tai muiden sivustolla olevien tietojen käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu näissä Yleisissä ehdoissa. Renault Trucks SASU painottaa, että se valvoo omien immateriaalioikeuksiensa kunnioittamista kaikin käytössään olevin laillisin keinoin, mukaan lukien tuomioistuinmenettelyt.

Renault Trucks SASU ei ole tarkistanut kaikkia tähän sivustoon linkitettyjä verkkosivustoja eikä se ota vastuuta niiden sisällöstä. Käyttäjä siirtyy näille sivustoille tai muille sivustoille omalla vastuulla.

6 / Renault Trucks SASU pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää Yleisiä ehtoja milloin tahansa. Nämä muutokset ja päivitykset edellyttävät, että käyttäjä, tarkistaa säännöllisesti tämän osan esittämät voimassaolevat Yleiset ehdot, joita hänen on noudatettava.

TIEDOT

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting