YKSITYISYYS

Off

Yli vuosikymmenen ajan Renault Trucks on myynyt kuorma-autoja, joissa on ollut sisäänrakennettuna kommunikointiteknologiaa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme tehokkaita ja vankkoja työkaluja, ja tukea heitä telematiikkapalveluilla toiminnan optimoimiseksi.

Renault Trucks on aina kiinnittänyt erityistä huomiota tietosuojaan, mukaan lukien henkilötiedot.

Renault Trucksille GDPR - yleinen tietosuoja-asetus - on vain yksi askel 80-luvun alussa aloitetussa prosessissa.

Kaikkien näiden vuosien aikana Renault Trucks on täyttänyt kaikki lakisääteiset velvoitteensa ja erityisesti ne, jotka liittyvät vuoden 1978 tietotekniikkaa, tiedostoja ja kansalaisvapauksia koskevan lain n°78-17 peräkkäisiin muutoksiin. Vuodesta 2009 lähtien, vaikkakin se on ollut vapaaehtoista, Renault Trucksilla on ollut Tietosuojavastaava, joka on vastuussa tämän alan säännösten noudattamisesta.

Tämä on ollut myös osa Volvo-konsernin tapa, jossa henkilötietojen suojaaminen on välttämätöntä.

Vuodesta 2013 lähtien henkilötietojen käsittely on ollut olennainen osa IT-menettelytapaa, joka sitoo kaikkia työntekijöitä ja palveluntarjoajia (tämä käytäntö on liitetty sisäisiin sääntöihin).

Henkilötietojen suojaamiseksi Renault Trucks on useiden vuosien ajan pyrkinyt saamaan saman sitoumuksen palveluntarjoajiltaan ja alihankkijoiltaan ja turvaamaan sääntöjensä soveltamisen tällä alalla.

GDPR:n voimaantulo (25. toukokuuta 2018) vain vahvisti tietoturvapolitiikkaa, johon Renault Trucks on kiinnittänyt huomiota jo kauan. Renault Trucksin lähetymistapaa on nyt täydennetty uusilla ominaisuuksilla:

  • Tietosuojavastaavan johtama uusi hallinointitapa
  • Määritelty dokumentointitapa, joka sisältää direktiivejä henkilötietojen eri luokista sekä menettelyt, jotka on paremmin mukautettu sen liiketoimintaan
  • Kaiken lisäksi, henkilötietojen suojaaminen vaatii vahvaa tietoturvaa, jolle on kehitetty sisäinen valvonta optimaalisen turvallisuustason varmistamiseksi.

Renault Trucks varmistaa kaikkien (yhteistyökumppanit, asiakkaat ja työntekijät) henkilötietojen turvallisuuden. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Volvo Groupissa, tästä. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista, tästä.