Raportti

Renault Trucks vähentää CO2-päästöjä

Vaihtoehtoiset polttoaineet

4min
landscape

Toiminta ilmastokriisin ratkaisemiseksi

Tarvittava energiamurros

Ilmastonmuutos on todellinen. Ilmakehään kertyvä hiilidioksidi (CO2 ) lisää kasvihuonekaasuvaikutusta ja ilmaston lämpenemistä. Tämän ilmiön hillitsemiseksi meidän on ryhdyttävä toimiin ja vähennettävä nopeasti hiilidioksidipäästöjä elintavoissamme.

Tavaroiden maantiekuljetuksetjoka on yhteiskunnillemme välttämätön, on avainasemassa vaadittavassa energiamurroksessa, jonka selkeä tavoite on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä asteittain, jotta päästään mahdollisimman pian hiilineutraaliuteen.

 

Tehostetut sääntelyrajoitukset

Osana vuonna 2015 hyväksyttyä Pariisin ilmastosopimusta, jossa kehotetaan pitämään ilmaston lämpeneminen alle 2 celsiusasteen vuoteen 2100 mennessä, Euroopan unioni päätti nopeuttaa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, sillä liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on Euroopassa 25 prosenttia.

Tätä varten eurooppalaisia säädöksiä on tiukennettu, ja ne asettavat nyt ensimmäistä kertaa kuorma-autojen rakentajille hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevia rajoituksia, joihin sisältyy hyvin tarkkoja tavoitteita: -15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja -30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, jotta liikenne olisi hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

247 vähäpäästöistä vyöhykettä perustettiin 13 Euroopan maahan. Aivan lähitulevaisuudessa polttomoottorikäyttöisiä kuorma-autoja ei enää sallita liikenteessä.

Renault Trucks on sitoutunut

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä

Olemme sitoutuneet nopeuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä toiminnassamme, jotta voimme auttaa rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun 1,5 °C:een. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius ajoneuvojen osalta, jotka tuomme markkinoille vuodesta 2040 alkaen.

 

Siirrymme vähitellen 100-prosenttiseen hiilidioksidipäästöttömyyteen

Sähköajoneuvot ovat energiasiirtymäsuunnitelmiemme perusta. Olemme valmiita tekemään sähkökäyttöisistä kuorma-autoista uuden markkinastandardin tarjoamalla täyden valikoiman tehokkaita, vankkoja ja kannattavia ajoneuvoja, jotka täyttävät kaikkien asiakkaidemme tarpeet.

Tavoitteemme ovat kunnianhimoiset: 50 prosenttia myynnistämme on sähköajoneuvoja vuonna 2030, ja vuonna 2040 100 prosenttia liikenteeseen laskemistamme ajoneuvoista on hiilineutraaleja.

Tätä varten etenemme vaiheittain luopuen vähitellen fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistäminen ulotetaan koskemaan kaikkia käyttötapoja.

Perustamme siirtymämme kolmeen toisiaan täydentävään teknologiatyyppiin: Polttomoottorit, jotka toimivat muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla (synteettinen dieselpolttoaine, biopolttoaineet, biokaasu ja muutaman vuoden kuluttua vety), sähköakut ja vetyyn perustuvat polttokennot.

Renault Trucks vähentää CO2-päästöjä

Renault Trucks on ottanut vastaan haasteen CO2-päästöjen vähentämisestä. 3 tapaa:

  • tarjoamalla kuorma-autoja, joiden polttoainetehokkuuson yhä parempi.
  • tarjoamalla 100-prosenttisesti sähköisiä ratkaisuja päästöttömään käyttöön liikenteessä.
  • pidentämällä ajoneuvojen käyttöikää kiertotalouden periaatteen mukaisesti.

Ajoneuvojemme polttoainetehokkuuden parantaminen

Renault Trucks suunnittelee ja myy kuorma-autoja, jotka ovat yhä taloudellisempia polttoaineen käytön suhteen ja jotka päästävät vähemmän hiilidioksidia. Yhdistettynä palveluihin, jotka auttavat operaattoreita ja kuljettajia lisäämään niiden polttoainetehokkuus, moottorijärjestelmämme ovat vähentäneet merkittävästi ajoneuvojemme ympäristövaikutuksia, mutta eivät kuitenkaan heikennä niiden suorituskykyä tai luotettavuutta.

Jokainen uusi Renault Trucks -sukupolvi tarjoaa siis alhaisemman polttoaineenkulutuksen kuin edellinen sukupolvi.

T High turbo compound

Sähköajoneuvojen käyttöönotto

Renault Trucks tuottaa sähkökäyttöinen kuorma-auto keskipitkän kantavuuden malleja, jotka on suunniteltu esimerkiksi kaupunkien jakelukuljetuksiin, roskien keräilyyn ja ensimmäisiin rakennustyömaakohteisiin. Tällaisten ajoneuvojen laajan valikoiman lisäksi Renault Trucks on kehittämässä kattavaa palveluvalikoimaa: akkujen ja infrastruktuuriratkaisujen toimittaminen akkujen latausta varten, lisäjärjestelmät käytetyn energian optimoimiseksi, korjaukset ja huolto sekä rahoitus ja vakuutukset.

Renault Trucks D E-Tech

 

Jotta voimme vastata kaikkiin markkinoiden tarpeisiin, kehitämme uusia teknologisia järjestelmiä, joissa on akkuja tai vetypolttokenno. Näin sähköistämistä voidaan laajentaa muihin asiaankuuluviin käyttötarkoituksiin, kuten rakentamiseen, konttikuljetuksiin tai pitkän matkan kuljetuksiin.

Kiertotalouden suotuisten syklien luominen

Vähentääksemme luonnonvarojen käyttöä ja rajoittaaksemme tuottamiemme ajoneuvojen ympäristövaikutuksia, erityisesti hiilivaikutusta, suuntaamme teollista toimintaamme siten, että se sopii yhteen kiertotalous. Siinä otetaan huomioon ajoneuvojen toinen ja kolmas elämä, niiden uudelleenkäyttö eri muodoissa ja kierrätys.

  • Uudelleensyntyminen:kunnostamme käytettyjä ajoneuvojamme, päivitämme niiden ohjelmistoja ja otamme uusimmassa sukupolvessa olevaa tekniikkaa käyttöön uusissa kuorma-autoissamme pidentääksemme niiden käyttöikää ja pyrimme estämään niiden vanhentumisen.
  • Uudelleenkäyttö: Käytettyjen kuorma-autojen tehtaallamme annamme käytetyille kuorma-autoillemme uuden elinkeinon muuntamalla ne niin, että niistä voidaan toimittaa räätälöityjä käytettyjä ajoneuvoja. Traktorit muutetaan kuljetusajoneuvoiksi, dieselmoottorit muutetaan biodieselpolttoaineeksi.
  • Uudelleenkierrätys: tarjoamme mekaanisia kokoonpanoja ja kunnostettuja komponentteja vakiovarusteiksi, ja niiden valmistuksen ympäristövaikutukset ovat 60 prosenttia pienemmät kuin uusien osien.
Used trucks factory

 

Uuden elinkeinon tarjoaminen tai kuorma-auton muuntaminen voi estää 14,4 tonnin hiilidioksidipäästöt verrattuna siihen, mitä tarvittaisiin uuden ajoneuvon valmistamiseen.

Set canonical URL
Off