Optifleet

Optifleet

Optifleet DRIVE

ETÄ- TALLENNETTAVAT TIEDOT

Noudata ajo -/lepoaika määräyksiä

  • DRIVE - Respectez la réglementationSeuraa ,määräystenmukaisia ajo- ja lepoaikoja reaaliajassa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 561/2006).
  • Etätallenna ajopiirturin muistitiedot sekä kuljettajan piirturikortin tiedot.